Chat with us, powered by LiveChat Polityka prywatności | PerfectBot

Polityka prywatności

Zasady poufności w witrynie „https://www.perfectbot.ai/pl/” („Witryna”) 

W skrócie

Kiedy jako osoba fizyczna kontaktujesz się z nami lub korzystasz z naszych usług, niezależnie od tego czy działasz w swoim imieniu czy w imieniu innego podmiotu (np. naszego klienta, dostawcy itd.), lub kiedy otrzymaliśmy Twoje dane osobowe z innych źródeł (np. z publicznie dostępnych branżowych stron internetowych lub kiedy Twoje dane zostały nam ujawnione jako dane kontaktowe w celu wykonywania umów) zaczynamy przetwarzać Twoje dane osobowe. Do wszystkich informacji na Twój temat podchodzimy odpowiedzialnie i zgodnie z przepisami prawa – w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Poniższa informacja ma na celu wyjaśnienie kim jesteśmy, w jaki sposób pozyskujemy informacje oraz co z nimi robimy w relacjach biznesowych, handlowych, marketingowych oraz w związku z kontaktem z nami. Gdyby cokolwiek było dla Ciebie niezrozumiałe lub wzbudzało Twoje wątpliwości, skontaktuj się z nami.

I. Słowniczek – podstawowe pojęcia

Dane osobowe – wszystkie informacje, które przetwarzamy na Twój temat. Są to np. imię, nazwisko, e-mail, telefon.

Przetwarzanie – wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich danych osobowych. Są to np. zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie Ci wiadomości,

Użytkownik – osoba, która wypełniła formularz oraz w przypadku zapisów dotyczących plików cookies osoba, która odwiedziła stronę Administratora danych,

Administrator danych osobowych – PerfectBot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000877033.

II. Jakie dane osobowe zbieramy i jaki jest nasz cel oraz podstawy prawne naszego działania?

Zakres danych, jakie przetwarzamy, zależy od tego, jakie informacje nam podasz oraz od wybranej przez Ciebie formy kontaktu z nami oraz od tego, jakie informacje są niezbędne w związku z naszą relacją – obejmuje on przede wszystkim zawartość naszej korespondencji/ komunikacji. Są to w szczególności:

 • dane identyfikacyjne, w tym imię i nazwisko;
 • numer telefonu, adres e-mail

Powyższe informacje pozyskujemy więc bezpośrednio od Ciebie.

Powyższe informacje przetwarzamy w celu udzielenia Ci odpowiedzi na zapytania, usprawniania naszej komunikacji, a także w celu marketingu naszych usług.

Podstawa prawna dla tych działań zależy od kontekstu komunikacji. Jeśli są to ogólne zapytania lub rozmowy, podstawą będzie nasz „prawnie uzasadniony interes” jako administratora (wynika z celów wskazanych powyżej; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Natomiast jeśli zapytanie zmierza do zawarcia umowy, lub pozostaje w związku z umową już zawartą inną niż o świadczenie naszych usług (o tym stanowi pkt III poniżej), podstawą prawną będzie „podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” lub niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Odwiedzając naszą stronę internetową, możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z technologii cookies, która pozwala na prawidłowe funkcjonowanie naszej strony, jak również na analizowanie informacji o tym, jak korzystasz z tej strony. Dane te przetwarzamy w celu poprawy jakości naszej strony, dopasowania treści do zainteresowań odwiedzających, ciągłego ulepszania jej działania. Niektóre cookies pozwalają także na marketing naszych produktów i usług, zarówno w ramach naszej strony www.

Podstawą prawną dla korzystania z cookies i podobnych technologii jest Twoja zgoda, z wyjątkiem przypadków, gdy ich wykorzystanie jest niezbędne dla funkcjonowania naszej strony www, kiedy to bazujemy na przepisie prawa (art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego) oraz odpowiednio naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli nie podałeś nam swoich danych we własnym imieniu, czyli np. działasz w imieniu innego podmiotu, przetwarzamy Twoje dane w celu realizowania kontaktu, w kontekście w jakim występujesz w imieniu podmiotu trzeciego, a także zawarcia lub realizowania umowy z tym podmiotem trzecim lub zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – budowanie i utrzymywanie relacji z podmiotem trzecim, w imieniu którego działasz, w tym zawieranie i realizowanie z nim odpowiednich umów, a także intencja budowania pozytywnego wizerunku PerfectBot Sp. z o.o..

Niezależnie od powyższego, Twoje dane osobowe tj. przede wszystkim imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu mogą być przez nas wykorzystane by wysłać Ci okazjonalną korespondencję (np. pozdrowienia świąteczne) lub by kontaktować się z Tobą w sprawie promocji produktów lub usług PerfectBot Sp. z o.o.. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – intencja podtrzymania naszej relacji, budowania pozytywnego wizerunku PerfectBot Sp. z o.o. oraz marketing produktów lub usług PerfectBot Sp. z o.o..
Dodatkowo, w przypadku przetwarzania Twoich Danych osobowych w celu obrony przed potencjalnymi roszczeniami, podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu będzie nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

W każdym wypadku informacje handlowe na adresy elektroniczne (e-mail/telefon) wysyłamy wyłącznie, jeśli wyrazisz na to uprzednią zgodę (podstawa prawna).

Podawanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przypominamy, że w każdej chwili możesz wycofać udzieloną uprzednio zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Natomiast w przypadku przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, masz prawo do sprzeciwienia się takiemu przetwarzaniu.

Podane przez Ciebie dane osobowe nie stanowią przedmiotu zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzanie będą wyłącznie w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w państwie trzecim zapewniającym odpowiedni poziom ochrony, zgodnie z aktualnie obowiązującą decyzją Komisji Europejskiej.

III. Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Co do zasady, dane przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu lub zrealizowania celu, dla którego były przetwarzane.

Dane gromadzone wyłącznie w związku z bieżącym kontaktem, jeżeli nie jesteś naszym kontrahentem lub kontrahentką, przechowujemy w zależności od kategorii poszczególnych informacji, przez okres od kilku tygodni (niektóre cookies) przez okres maksymalnie 2 lat (bardziej szczegółowe zapytania i konwersacje, mogące mieć znaczenie dla naszego kontaktu w przyszłości).

Dane przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody przetwarzamy do ewentualnego cofnięcia przez Ciebie zgody lub zrealizowania celu, dla jakiego została wyrażona.

IV. Kto faktycznie ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Do Twoich danych osobowych dostęp uzyskują wyłącznie:

 • odpowiednio upoważnieni pracownicy lub współpracownicy PerfectBot Sp. z o.o., którzy są zobowiązani do ich zachowania w tajemnicy oraz niewykorzystywania w celach innych niż te, dla których PerfectBot Sp. z o.o. uzyskała dane;
 • podmioty, które wspierają nas w świadczeniu usług, na podstawie odpowiednich umów powierzenia danych osobowych do przetwarzania, takie jak platformy do e-mail marketingu, dostawcy narzędzi służących do nawiązywania kontaktu (komunikatory), dostawcy usług prawnych i doradczych, dostawcy usług hostingowych, kurierzy;

Wszystkie te podmioty mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonania określonych działań.

V. Czym są pliki „cookies” i inne podobne technologie? W jaki sposób i w jakim celu je wykorzystujemy?

Pliki „cookies” to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie Twojego urządzenia (w pamięci Twojego komputera, telefonu, tabletu lub innego urządzenia którym się posługujesz by połączyć się z naszymi serwisami). Przechowuje się w nim informacje, które możemy potrzebować, aby dostosować się do sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i aby zbierać dane statystyczne.

Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej mamy możliwość gromadzenia danych dotyczących nazwy domeny dostawcy usług internetowych, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, adresu IP, odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych, elementów, które pobierałeś, a także danych eksploatacyjnych lub informacji o lokalizacji urządzenia, z którego korzystasz.

Zapewniamy, że wszystkie otrzymywane w ten sposób informacje, są przez nas wykorzystywane jedynie w celach wskazanych w tej polityce i w żadnym wypadku nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla urządzenia, z którego korzystasz, ponieważ nie wprowadzają w nim jakichkolwiek zmian konfiguracyjnych.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies”, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jej funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

Pliki cookies wykorzystywane na stronie internetowej:

 • Techniczne – obejmuje cookies: niezbędne do poprawnego działania witryny potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika
 • Analityczne – wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników w ramach strony, w celach statystycznych i analitycznych (ulepszanie działanie witryny), jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownik
 • Marketingowe – wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika, w tym w celach marketingowych w ramach stron www podmiotów trzecich.

Oczywiście możesz zmienić sposób korzystania z plików „cookies”, w tym całkowicie je zablokować bądź usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Musisz jednak pamiętać, że tego typu operacje mogą uniemożliwić albo istotnie utrudnić prawidłowe działanie naszej strony internetowej, chociażby poprzez znaczące spowolnienie jej funkcjonowania, dlatego zalecamy niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce.

VI. Administratorem Twoich danych osobowych jest PerfectBot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Adres siedziby i kontaktowy PerfectBot Sp. z o.o. to ul. Domaniewska 44a, 02-672 Warszawa
Ogólny adres e-mail do kontaktu: hello@perfectbot.ai
Inspektorem Ochrony Danych w PerfectBot Sp. z o.o. jest r.pr. Magdalena Pawlik. Bezpośredni kontakt do Inspektora: iod@k2.pl
Zawsze możesz zwrócić się do nas o dostęp do Twoich danych osobowych, aby zobaczyć jakie dane na Twój temat przetwarzamy oraz uzyskać szczegółowe informacje nt.

 • czy przetwarzamy Twoje dane osobowe,
 • w jakim celu,
 • jakie kategorie danych przetwarzamy,
 • kto jest ich odbiorcą,
 • w miarę możliwości – jaki jest planowany okres ich przechowywania, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
 • jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Dla usprawnienia procesu udzielania informacji, wnioski o dostęp do danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „dostęp do danych – RODO”.

Prawo do sprostowania danych osobowych

Jeśli Twoim zdaniem informacje na Twój temat są nieprawidłowe albo niekompletne, masz prawo do żądania sprostowania tych danych, które uważasz za niezgodne z rzeczywistością albo niepełne co do swojego zakresu.

Dla usprawnienia procesu sprostowania informacji, wnioski o sprostowanie lub uzupełnienie prosimy kierować na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „sprostowanie danych – RODO”.

Prawo do usunięcia danych osobowych

W pewnych sytuacjach RODO przyznaje Ci tzw. prawo do bycia zapomnianym. Do okoliczności uzasadniających skierowanie przez Ciebie tego typu żądania zalicza się:

 • brak dalszej niezbędności danych osobowych do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnięcie przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy nie istnieje inna podstawa prawna ich dalszego przetwarzania;
 • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • wniesienie przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
 • przetwarzanie Twoich danych niezgodnie z prawem,
 • realizacja obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega PerfectBot Sp. z o.o.

Dla usprawnienia procesu usuwania informacji, wnioski o usunięcie prosimy kierować na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „usuniecie danych – RODO”.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość przetwarzanych przez nas danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, lecz zamiast ich usunięcia wolisz ograniczenie przetwarzania,
 • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia sporu.

Skuteczne wniesienie żądania ograniczenia przetwarzania spowoduje ograniczenie podejmowanych przez nad działań na określonych przez Ciebie danych oraz w zakresie określonych operacji / celów przetwarzania do niezbędnego minimum – zasadniczo wyłącznie do przechowywania.

Dla usprawnienia procesu ograniczenia przetwarzania informacji, wnioski o ograniczenie prosimy kierować na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „ograniczenie przetwarzania danych – RODO”.

Prawo do sprzeciwu

W określonych sytuacjach przysługuje Ci prawo sprzeciwu względem danego przetwarzania. Możesz z niego skorzystać:

 • wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w dowolnym momencie, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim,

Pamiętaj jednak, że gdy pomimo wniesienia przez Ciebie sprzeciwu dojdziemy do wniosku, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje dane objęte sprzeciwem. Jeżeli nie będziesz zgadzać się z taką oceną zaistniałej sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej).

Dla usprawnienia obsługi sprzeciwu, prosimy kierować je na adres e-mail: iod@k2.pl, wpisując w tytule „sprzeciw– RODO”.

Prawo do przenoszenia danych

Przysługuje Ci prawo otrzymania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dotyczących Ciebie. Przysługuje Ci również prawo do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W związku z naszym działaniem jako administratora Twoich danych osobowych, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PerfectBot to najefektywniejszy
chatbot do obsługi klienta
w Retail & Ecommerce.

Language: PL | EN

Language: PL | EN

Umów demo

FB IN x